September 25, 2022 Sunday 21:43:54

 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 

Σπουδές στην Κύπρο

Δεν είναι μόνο η απόκτηση ενός πτυχίου, ως μέσον για την εξασφάλιση μίας καλής θέσης εργασίας που θα αποφέρει τα προς το ζην. Είναι παράλληλα η εκπαίδευση και οι εμπειρίες που ένα πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές. Τα εφόδια για την απόκτηση γνώσης και πως αυτή θα εφαρμοστεί για βελτίωση της ζωής. Της δικής μας και των συνανθρώπων μας. Με μικρά ή μεγαλύτερα βήματα…

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό, ότι στις προτιμήσεις των φοιτητών, σημαντικό έδαφος κέρδισαν τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουν να κερδίζουν τα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Σε αυτό εκτός από τα υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης που προσφέρουν κάποια από αυτά βρίσκονται ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο (Times Higher Education World University Rankings 2021 και Impact Rankings 2021)- συνέτειναν άλλοι δύο σημαντικοί παράγοντες.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (BREXIT) και η πανδημία με όλες τις επιπτώσεις, προβλήματα και φόβο που επέφερε.
Υπάρχουν όμως και άλλοι σημαντικοί λόγοι που η μικρή μας Κύπρος έχει καταστεί ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για σπουδές.

Τα επίπεδα ασφάλειας κατατάσσουν την χώρα μας, ίσως στην πρώτη θέση στους ασφαλέστερους προορισμούς της Ευρώπης, κάτι που αποδείχθηκε και με την Υποδειγματική διαχείριση της πανδημίας

Πανεπιστήμιο ΚΥΠΡΟΥ

Γνώση, έρευνα, καινοτομία

Πέραν του υψηλού επιπέδου διδασκαλίας που προσφέρει, το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο. Από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διανύει μία συνεχή επιτυχημένη ανοδική πορεία με τις πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις να το κατατάσσουν στα κορυφαία 401-500 Πανεπιστήμια παγκοσμίως (The Times Higher Education World University Rankings 2022) και στα πρώτα 84 των Πανεπιστημίων με λιγότερα από 50 χρόνια ζωής. Ο παγκόσμιος οργανισμός QS World University Rankings κατέταξε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 55ή θέση στην Περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EECA Region) είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου το μοναδικό ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας που κατατάσσεται στη συνολική κατάταξη QS ανάμεσα στα καλύτερα 477 πανεπιστήμια παγκοσμίως. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που συγκαταλέγεται στα κορυφαία 601-700 πανεπιστήμια διεθνώς σύμφωνα με την κατάταξη της Σαγκάης. Προσανατολισμένο στη διεθνοποίηση, τo Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά στη συμμαχία των νέων πανεπιστημίων για το μέλλον της Ευρώπης - YUFE, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός εκ των πρώτων «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων».

Επικεντρωμένο στη γνώση, την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνεισφορά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 ως το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως. Παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, έχει καταξιωθεί τοπικά και διεθνώς. Η κυπριακή κοινωνία το έχει αγκαλιάσει, ενώ έχει κτίσει σημαντικές συνέργειες και γέφυρες επικοινωνίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πολλές μαθήτριες και πολλοί μαθητές έχουν θέσει στόχο να εξασφαλίσουν μια επίζηλη θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (με την αναλογία υποψηφίων – εισερχομένων να είναι γύρω στο 10 προς 1).

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί μάλιστα υποτροφίες ύψους €3.000 μέχρι και στις/ους πρώτες/ους πέντε επιτυχούσες/όντες των Παγκυπρίων Εξετάσεων στην πλειοψηφία των προγραμμάτων σπουδών του αν επιλέξουν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι η βαθμολογία πρόσβασης που εξασφάλισαν δεν είναι χαμηλότερη από 18,5.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο στηρίζει τη μετάβαση των αποφοίτων από το ακαδημαϊκό στο επαγγελματικό περιβάλλον με την παροχή κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία ευκαιριών προσωρινής εργοδότησης ή/και τοποθέτησης νέων επιστημόνων και φοιτητών. Απόφοιτοι/ες του έχουν γίνει δεκτοί/ές για μεταπτυχιακή φοίτηση σε μερικά από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου.
Απόδειξη του κύρους του πτυχίου του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν ευρήματα πρόσφατης έρευνας για τους απόφοιτούς/ές του που ανέδειξαν ότι:

 • Το 95.4% εργάζονται μετά την αποφοίτηση, ενώ το 55.4% εργαζόταν και κατά τη διάρκεια των σπουδών.
 • Η πλειοψηφία αυτών αναλαμβάνουν καθήκοντα μόνιμης σύμβασης (83.1%) και πλήρους απασχόλησης (89.1%).
 • Το 83.4% των αποφοίτων δήλωσαν ότι οι σπουδές τους ήταν χρήσιμες για τη διεκπεραίωση των σημερινών τους εργασιακών καθηκόντων.
 • Ποσοστό 30% έβρισκε εργασία σε τρείς μήνες μετά την αποφοίτηση

Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά (επιπέδου μάστερ και διδακτορικό) Προγράμματα Σπουδών σε όλα τα Τμήματα.

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν

8
Σχολές
22
Τμήματα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
 • Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 • Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
 • Τμήμα Χημείας
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
 • Τμήμα Φυσικής

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

 • Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
 • Τμήμα Νομικής
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ιατρική Σχολή

 • Ιατρική

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Τμήμα Οικονομικών

Πολυτεχνική Σχολή

 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Φιλοσοφική Σχολή

 • Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
 • Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Τρόποι Εισαγωγής – Προπτυχιακές Σπουδές

H πλειονότητα των νεοεισερχόμενων φοιτητών/ριών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Άλλοι τρόποι εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα περιλαμβάνουν την εισδοχή με Διεθνείς Εξετάσεις, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Ειδικά Κριτήρια μέσω Παγκυπρίων Εξετάσεων, Μετεγγραφές και Δεύτερο Πτυχίο.
  Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια εισδοχής των πιο πάνω κατηγοριών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb.

Όροι φοίτησης – Προπτυχιακές Σπουδές

Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα: το Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριο -Δεκέμβριο) και το Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριο - Μάιο). Συμπληρωματικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής και διπλωματικές εργασίες προσφέρονται και κατά τη διάρκεια του Θερινού Εξαμήνου (Ιούνιο - Ιούλιο).

Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής. Ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης ενός προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα και ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωσή του είναι δώδεκα (12) εξάμηνα με εξαίρεση την Ιατρική Σχολή για την οποία ο χρόνος ανέρχεται σε 12 και 16 εξάμηνα αντίστοιχα

Tο σύστημα σπουδών βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες (π.μ.), γνωστές ως ECTS. Πτυχίο απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών βάσει ειδικού προγράμματος σπουδών, που καθορίζεται από το τμήμα (240 ECTS).

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Περισσότερα από 100 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικό, προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Νέες αιτήσεις για όσα προγράμματα σπουδών δεν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις, θα γίνονται δεκτές τον Οκτώβριο 2021, για έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2022. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας: https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MAIN.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων στις ανθρωπιστικές, θετικές, κοινωνικές και εφαρμοσμένες επιστήμες και προσφέρονται τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και σε άλλες διεθνείς γλώσσες. Λεπτομερής πίνακας των προσφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-programmes-of-study

Γιατί μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;

 • Ποιοτική δημόσια παιδεία με διεθνή απήχηση
 • Ποιοτικές μεταπτυχιακές σπουδές για περισσότερο από 25 χρόνια
 • Αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα
 • Πτυχία με κύρος, χαμηλά δίδακτρα, υποτροφίες
 • Υψηλές διεθνείς κατατάξεις
 • Συμμετοχή των φοιτητών/ριών σε ερευνητικά προγράμματα
 • Διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Ενδιαφέροντα, καινοτόμα, και επαγγελματικώς στοχευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα
 • Στήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών/ριών
 • Πλούσια υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις.
 • Υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων. Απόφοιτοι/ες εργοδοτούνται σε εταιρείες και οργανισμούς διεθνούς εμβέλειας και σταδιοδρομούν ακαδημαϊκά σε πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα.
 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων.
 • Συστατικές επιστολές.
 • Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τις απαιτήσεις του προγράμματος).
 • Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα (εάν προβλέπεται από τις απαιτήσεις του προγράμματος).
 • Κάθε Τμήμα δύναται να υιοθετήσει επιπρόσθετα κριτήρια όπως γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματικές εμπειρίες, αριθμό δημοσιεύσεων κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις κενές θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα κριτήρια εισαγωγής βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/, email: graduateschool@ucy.ac.cy, τηλέφωνο: 22894044.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1

2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 22894000
Ηλ. Ταχ.: info@ucy.ac.cy

www.ucy.ac.cy

Τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου

Νέα Αρχή, Νέο Ξεκίνημα

54ο καλύτερο νέο πανεπιστήμιο παγκοσμίως, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2021
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η επιλογή του κλάδου σπουδών και κατ’ επέκταση του Πανεπιστημίου, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική εξέλιξη του κάθε ατόμου. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε τις σπουδές σας.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διαγράφοντας μια σταθερά εξελικτική πορεία τα πρώτα 13 χρόνια της λειτουργίας του, κατάφερε να πρωταγωνιστεί στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Κύπρου και να αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για τους αυριανούς φοιτητές. Με βάση διεθνείς κατατάξεις καταλαμβάνει υψηλές θέσεις ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και επιτυγχάνει τη διάκριση του ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο ξεχωρίζει για την ποιότητα του ακαδημαϊκού του προσωπικού, την αριστεία στην επιστημονική έρευνα, τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και για την εξωστρέφεια που το χαρακτηρίζει, ως ακαδημαϊκό ίδρυμα με τοπική και διεθνή παρέμβαση. Επιβεβαίωση της αριστείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε διεθνές επίπεδο αποτελεί το γεγονός ότι κατατάσσεται στην 54η θέση ανάμεσα στα καλύτερα νέα πανεπιστήμια παγκοσμίως, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2021, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021. Σε ότι αφορά την αποτίμηση της έρευνας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι το ΤΕΠΑΚ καταλαμβάνει την τιμητική 14η θέση ανάμεσα στα 475 πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, γεγονός που αντικατοπτρίζει το υψηλής ποιότητας και διεθνούς απήχησης ερευνητικό έργο το οποίο επιτελείται στο Πανεπιστήμιο

Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν οι 6 Σχολές και τα 13 Ακαδημαϊκά Τμήματα του, το Κέντρο Γλωσσών και το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII), απευθύνονται σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και αποτελούν ένα σημαντικό εφαλτήριο για όσους επιθυμούν να λάβουν εφόδια για μια διαπρεπή καριέρα σε επαγγέλματα του μέλλοντος. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στοχεύουν να δώσουν στους αποφοίτους εξειδικευμένη γνώση και εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα ή για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Όλα τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας.

Ένα ακόμα κίνητρο για να επιλέξει κάποιος το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο για τις σπουδές του, αποτελούν τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στις εφαρμοσμένες επιστήμες, τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας. Ο συνδυασμός της υψηλού επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης και της στενής διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την επιχειρηματική και βιομηχανική κοινότητα, οδηγεί στη δημιουργία άμεσα εργοδοτήσιμων αποφοίτων. Συγκεκριμένα, 8 στους 10 φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, βρίσκουν την πρώτη τους δουλειά, στον κλάδο σπουδών τους, σε λιγότερο από έξι μήνες μετά την αποφοίτηση τους, σύμφωνα με έρευνα αποφοίτων που πραγματοποίησε το Γραφείο Σταδιοδρομίας.  

Σύγχρονη πανεπιστημιούπολη στο κέντρο μιας ζωντανής πόλης

Η Πανεπιστημιούπολη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου αποτελείται από ένα σύμπλεγμα κτηρίων για διδασκαλία, φοιτητική διαμονή και σύγχρονων εργαστηριακών υποδομών, με πυρήνα το ιστορικό κέντρο της πόλης της Λεμεσού. Iστορικά κτήρια της πόλης, αναπαλαιώθηκαν και αποτελούν πλέον νέα σημεία αναφοράς για τη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου, σε συνδυασμό με νέες, μοντέρνες αναπτύξεις εγκαταστάσεων που συνυπάρχουν αρμονικά με την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.
Η φοιτητική ζωή στη Λεμεσό προσφέρει αρκετές επιλογές για κοινωνικές, πολιτιστικές, ακαδημαϊκές και αθλητικές δράσεις όλες τις εποχές του χρόνου. Αναμφίβολα, οι σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο συνοδεύονται από μια πλούσια φοιτητική εμπειρία που δε συγκρίνεται με καμία άλλη!
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει αριθμό κλινών/διαμερισμάτων που διαχειρίζεται και τα οποία αξιοποιεί για τη στέγαση των φοιτητών του, με επιχορηγημένο ενοίκιο. Η κατανομή των κλινών γίνεται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Οι φοιτητικές εστίες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης καθώς επίσης και στο νέο κτήριο Apollonia Student Halls της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Μέχρι το 2025, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα διαθέτει τις δικές του υπερσύγχρονες φοιτητικές εστίες, οι οποίες θα ανεγερθούν στον πρώην οικισμό Βερεγγάρια και θα προσθέσουν 500 κλίνες στην υφιστάμενη δυναμικότητα. Η συγκεκριμένη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει πέραν των φοιτητικών εστιών, αθλητικές και άλλες κοινές εγκαταστάσεις.

Ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο που παρέχει έμπρακτη στήριξη στους φοιτητές

Βασική μέριμνα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου είναι η φοιτητική ευημερία και στήριξη των σπουδαστών του.  Προς αυτή την κατεύθυνση, το Πανεπιστήμιο παρέχει ουσιαστική στήριξη και στέκεται δίπλα στους φοιτητές για να υπερπηδήσουν κοινωνικοοικονομικά εμπόδια και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει μια σειρά στοχευμένων παροχών, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ίσες ευκαιρίες για όλους.

Συγκεκριμένα παρέχονται:

 • Οικονομικά βοηθήματα απευθείας και/ή μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
 • Δωρεάν ημερήσιο γεύμα, που προσφέρει η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού.
 • Ευκαιρίες απασχόλησης των φοιτητών με αμοιβή στις Διοικητικές Υπηρεσίες και Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου
 • Υποτροφίες υπό μορφή απαλλαγής διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
 • Παροχή επιδόματος ενοικίου για στέγαση.

Για τη διαφανή και αντικειμενική κατανομή των πιο πάνω παροχών, εφαρμόζονται κανόνες μοριοδότησης στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, όπως και στα θέματα στέγασης.

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο προάγει και επιβραβεύει την ακαδημαϊκή αριστεία με την παραχώρηση υποτροφιών και βραβείων, από ίδιους πόρους και από χορηγίες ιδιωτικών φορέων.

Ταυτόχρονα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στους/στις φοιτητές/τριες που χρειάζονται καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια για κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά θέματα. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αποταθούν στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο, να συζητήσουν με το έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη του και να διαμορφώσουν πρακτικές λύσεις, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων.

Ανακάλυψε πως είναι να σπουδάζεις στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο!  Με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) μπορείς να περιηγηθείς από την άνεση του σπιτιού σου, στις εγκαταστάσεις μας : https://www.cut.ac.cy/multimedia/virtual-tour/

Περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα www.cut.ac.cy
Μεταπτυχιακά προγράμματα www.cut.ac.cy/masters
Τηλέφωνα 25002710 ή 25002711
Ηλ. Διεύθυνση: administration@cut.ac.cy , studies@cut.ac.cy
 
Ενημερωθείτε και ακολουθήστε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου:

ΠανεπιστήμιοΛευκωσίας

Σπουδές στην Κύπρο με προδιαγραφές εξωτερικού
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο σε αριθμό φοιτητών στην Κύπρο και το μεγαλύτερο στη νότια Ευρώπη, με κύρια γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική. Είναι το πλέον διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο στη χώρα μας, καθώς φιλοξενεί περισσότερους από 14,000 φοιτητές (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) από 100 και πλέον χώρες και είναι το μοναδικό κυπριακό ιδιωτικό πανεπιστήμιο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα στον κόσμο.  

Ανάμεσα στο 4% των κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο

Σύμφωνα με το Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022, που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 601-800 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως.
Επιπλέον, βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία 251-300 «νέα» πανεπιστήμια παγκοσμίως, με βάση την κατάταξη Times Higher Education Young University Rankings 2021, και ανάμεσα στα κορυφαία 201-250 πανεπιστήμια των Χωρών με Αναδυόμενες Οικονομίες, σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2021. Επιπρόσθετα, στην Περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, που χαρακτηρίζεται από την πλέον δυναμική ανάπτυξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται για τρίτη συνεχή χρονιά ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του «QS World University Rankings: EECA» για το 2021.
Έχει επίσης αναγνωριστεί για την Ποιότητα στην Εκπαίδευση και τη Διαχρονική του Διεθνή Συνεισφορά (THE Times Higher Education Impact Rankings 2020), και έχει βραβευθεί με 5 αστέρια QS για Ιδρυματική Αριστεία (QS Stars Ratings System).
Συγκρινόμενο με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, που συμπεριλαμβάνονται στις παγκόσμιες πανεπιστημιακές κατατάξεις,το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται εξίσου ψηλά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ τρία μόνο άλλα ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται ψηλότερα από αυτό.

Στα 100 καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2021, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μεταξύ των 301-400 καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, στον τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Αυτή η κατάταξη τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως το #1 πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα, και ανάμεσα στα κορυφαία 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό τον τομέα.

Πρωτοπόρο στα ψηφιακά νομίσματα και την τεχνολογία Blockchain

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζεται διεθνώς από ανεξάρτητους παρατηρητές για τη δυναμική και πρωτοπόρο συμβολή του, σε επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας, στα ψηφιακά νομίσματα και την τεχνολογία Blockchain. Αποτελεί το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο που προσέφερε από το 2014 δωρεάν εξ αποστάσεως μάθημα (ΜΟΟC) στα ψηφιακά νομίσματα, ενώ το εξ αποστάσεως αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ψηφιακό νόμισμα (MSc in Blockchain and Digital Currency) του Πανεπιστημίου υπήρξε το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στον τομέα παγκοσμίως και θεωρείται ευρέως το κορυφαίο στον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρεται πλέον και διά ζώσης, από τον Σεπτέμβριο του 2021. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι, από την άνοιξη του 2017, το πρώτο στον κόσμο το οποίο εκδίδει πλέον όλους τους τίτλους σπουδών των αποφοίτων του στο Bitcoin Blockchain, παρέχοντας παράλληλα άμεση ηλεκτρονική πιστοποίηση της γνησιότητας των τίτλων αυτών.

Στενά συνδεδεμένο με την παγκόσμια αγορά εργασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία απασχόλησης αποφοίτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οι απόφοιτοί του απορροφούνται άμεσα από την τοπική και την παγκόσμια αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής του, που, κατά την περίοδο 2015-2021 εξασφάλισαν θέση εργασίας κατά 99,8%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ.

Απρόσκοπτη παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης εν καιρώ πανδημίας

Με την ενεργοποίηση ενός σωστά δομημένου και έγκαιρα προετοιμασμένου στρατηγικού πλάνου για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της μακροχρόνιας εμπειρίας και των καλά θεμελιωμένων υφιστάμενων δομών του για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας ήταν σε θέση να συνεχίσει με επιτυχία το έργο του παρά τις αντίξοες συνθήκες, προσφέροντας στους φοιτητές του τα ίδια επίπεδα ακαδημαϊκής ποιότητας και αριστείας, από την άνεση και ασφάλεια του σπιτιού τους.

Ακαδημαϊκή αριστεία με χαμηλό κόστος φοίτησης

Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) και η συνεπαγόμενη αύξηση διδάκτρων, καθιστά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ακόμα πιο ελκυστικό ως επιλογή, καθώς συγκριτικά το κόστος σπουδών σε αυτό είναι κατά πολύ χαμηλότερο από τα αντίστοιχα βρετανικά ή και ολλανδικά, ενώ οι πανεπιστημιακές κατατάξεις επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από εκείνα σε ό,τι αφορά το επίπεδο σπουδών που παρέχει. Συγκεκριμένα, η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μπορεί να κοστίσει σε μία οικογένεια κατά 30-50% λιγότερο, λαμβάνοντας υπόψη δίδακτρα, κόστος διαμονής και διατροφής, εισιτήρια, μεταφορικά και άλλα βασικά έξοδα ζωής.

Φοίτηση στην Κύπρο με ευκαιρίες μερικής φοίτησης στο εξωτερικό

Αδιαμφισβήτητα, η εμπειρία του εξωτερικού προσφέρει στους φοιτητές μια μοναδική ευκαιρία για διάνοιξη των οριζόντων τους σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Αναγνωρίζοντας τα οφέλη αυτά, μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών με 282 πανεπιστήμια-εταίρους σε 46 ευρωπαϊκές και μη χώρες. Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές του πανεπιστημίου να ζήσουν σε μία από αυτές τις χώρες από 6 έως 12 μήνες, φοιτώντας σε ένα από τα συμβαλλόμενα πανεπιστήμια.

FrederickUniversity

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει πίσω του μια ιστορία πέραν των 55 χρόνων στον χώρο της εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας πρωτοστατεί, έχοντας στο ενεργητικό του σημαντικές τοπικές και διεθνείς αναγνωρίσεις. Σε συνεργασία και με το Ερευνητικό Κέντρο Frederick, αποτελεί έναν από τους βασικούς ερευνητικούς φορείς, ενώ είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε δύο πόλεις, Λευκωσία και Λεμεσό. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Το Πανεπιστήμιο κατατάχθηκε στη 201η θέση μεταξύ 1070 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο σύστημα κατάταξης U-Multirank που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, κατάφερε να αποσπάσει βαθμολογία Α (την ψηλότερη βαθμολογία) σε 9 κατηγορίες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΑ TIMES HIGHER EDUCATION UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2021 Στην παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων Times Higher Education University Impact Rankings 2021 το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στα καλύτερα 10% των πανεπιστημίων στην κατηγορία που αφορά στην Ποιοτική Εκπαίδευση, ενώ στην κατηγορία Συνεργασία για τους Στόχους, που αξιολογεί την ερευνητική δραστηριότητα, τις σχέσεις δικτύωσης και την εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο κατατάχθηκε στα καλύτερα 25% των πανεπιστημίων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΑ TIMES HIGHER EDUCATION UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2021

Στην παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων Times Higher Education University Impact Rankings 2021 το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στα καλύτερα 10% των πανεπιστημίων στην κατηγορία που αφορά στην Ποιοτική Εκπαίδευση, ενώ στην κατηγορία Συνεργασία για τους Στόχους, που αξιολογεί την ερευνητική δραστηριότητα, τις σχέσεις δικτύωσης και την εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο κατατάχθηκε στα καλύτερα 25% των πανεπιστημίων.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ EU-CONEXUS

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι συνδεδεμένο μέλος στο EU-CONEXUS, μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που εστιάζει στην ευφυή αειφόρο παράκτια οικιστική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα από τα 41 έργα της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EU-CONEXUS έχει στόχο να αναπτύξει καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της «γαλάζιας ανάπτυξης», όπως ονομάζεται η στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Frederick και συμβαδίζει με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για ένα μακρόπνοο έργο, το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται μέσω καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών, με γνώμονα την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. To Πανεπιστήμιο Frederick είναι μέλος του Δικτύου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ είναι και ανάμεσα στα κύρια ιδρυτικά μέλη του Κυπριακού Τμήματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο στοχεύει στη συνεργασία με όλους τους τομείς της κοινωνίας για τη βελτίωση των επιδόσεων της Κύπρου στην εφαρμογή των Στόχων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, τον επίσημο φορέα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξίσου σημαντική είναι και η επαγγελματική κατοχύρωση. Τα αρμόδια επαγγελματικά σώματα (π.χ. τεχνικά επιμελητήρια, επαγγελματικοί σύλλογοι), στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν τα ακαδημαϊκά προσόντα του Πανεπιστημίου και παρέχουν σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα στους απόφοιτους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέσα στην τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί εργαστήρια αιχμής σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, πολλά από τα οποία διαπρέπουν διεθνώς. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε ερευνητικά έργα που βρίσκονται στο προσκήνιο της διεθνούς έρευνας, με βάση τον τομέα που τους ενδιαφέρει.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Frederick διαθέτει εξ ολοκλήρου ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Λευκωσία (μόλις δύο χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης) και τη Λεμεσό, με άρτια εξοπλισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων και χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας, ενώ επενδύει διαρκώς στην επέκταση και αναβάθμιση των κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών του.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Κεντρικός πυλώνας της σταθερά επιτυχημένης πορείας του Πανεπιστημίου είναι η ανθρωποκεντρική του προσέγγιση. Στόχος του Πανεπιστημίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές του να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους και να πραγματώσουν τα όνειρά τους. Έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες που στηρίζουν τους φοιτητές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις σπουδές τους, με σκοπό να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή, την προσωπική και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει σε φοιτητές υποτροφίες βάσει της επίδοσής τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και της διάκρισής τους στον αθλητισμό καθώς και σχέδια οικονομικής βοήθειας με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Τα σχέδια Υποτροφιών και Οικονομικής Βοήθειας καλύπτουν μέρος ή ολόκληρο το ύψος των διδάκτρων. Οι φοιτητές από το δεύτερο έτος σπουδών συμμετέχουν αυτόματα στο πρόγραμμα «Υποτροφίες Κατά τη Διάρκεια της Φοίτησης».

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού: emellon Το emellon δεν εξετάζει μόνο τα ενδιαφέροντα, τα οποία μεταβάλλονται, αλλά και την προσωπικότητα, τις αξίες και τις ικανότητες του ατόμου, παρέχοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση της επαγγελματικής του ταυτότητας. Το τεστ διεξάγεται είτε διαδικτυακά είτε στους χώρους του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.

Υποδοχή νέων φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει, πριν την έναρξη των κανονικών μαθημάτων, εντατικά προπαρασκευαστικά μαθήματα, που σκοπό έχουν να προετοιμάσουν κατάλληλα τους φοιτητές για να μπορέσουν να αρχίσουν πιο ομαλά τις σπουδές τους. Διοργανώνει επίσης Πρόγραμμα Υποδοχής και Ενημέρωσης Νεοεισερχόμενων Φοιτητών κατά τη διάρκεια του οποίου οι φοιτητές ενημερώνονται για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή τους.

Στέγαση και διαμονή

Το Γραφείο Στέγασης και Διαμονής είναι στη διάθεση των φοιτητών για καθοδήγηση στην εξεύρεση κατάλληλων καταλυμάτων σε πολύ κοντινή απόσταση από το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με ιδιώτες.

Υποτροφίες στη μηχανική και την τεχνολογία για όλα τα κορίτσια

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μέρος της πολιτικής του Πανεπιστημίου Frederick είναι η διαχρονική προώθηση της ισότητας των φύλων και η ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις. Γι’ αυτό υλοποιείται μακροπρόθεσμη εκστρατεία διαφώτισης των κοριτσιών από νεαρή ηλικία για τις προοπτικές της μηχανικής και της τεχνολογίας, τομείς στους οποίους η συμμετοχή των γυναικών είναι δυσανάλογη, παρόλο που έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης και ελκυστικά πακέτα αποδοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρονται ειδικές υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων* σε όλα τα κορίτσια που θα επιλέξουν να σπουδάσουν σε προπτυχιακό επίπεδο σε προγράμματα Μηχανικής και Τεχνολογίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Περισσότερες πληροφορίες: www.frederick.ac.cy/women-in-STEM

  *Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος με την προϋπόθεση ότι η υποψήφια θα εγγραφεί σε πρόγραμμα πλήρους φοίτησης 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Από το δεύτερο έτος σπουδών, η υποτροφία μπορεί να ανανεωθεί με βάση την επίδοσή τους στο Πανεπιστήμιο.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ

Συχνά οι αθλητές αντιμετωπίζουν προκλήσεις για να συνδυάσουν την αθλητική τους καριέρα με την εκπαίδευση. Στόχος του Πανεπιστημίου Frederick είναι να βοηθήσει τους αθλητές να βρουν την αναγκαία ισορροπία και να πετύχουν τόσο στον αθλητισμό όσο και στις σπουδές τους. Πολιτική του Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει διευκολύνσεις στους αθλητές ανάλογα με τον φόρτο του προγράμματος προπονήσεών τους, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν την αθλητική τους καριέρα με την εκπαίδευση.

Οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό, είναι δίπλα τους για να τους στηρίξουν και να τους καθοδηγήσουν στην πορεία τους στο Πανεπιστήμιο, να ακούσουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους και να προσφέρουν λύσεις.
- Ειδικές πρόνοιες για προσαρμογή των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων αθλητών που βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας για αγώνες ή έχουν υποστεί τραυματισμούς
- Προσωπική στήριξη και καθοδήγηση από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου

- Προσωπική στήριξη και καθοδήγηση από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου
- Συμβουλευτική στήριξη από το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου, που στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν παραγωγικά, τόσο στα ακαδημαϊκά καθήκοντα όσο και στην προσωπική τους ζωή - Ειδικά εργαστήρια (διαχείρισης άγχους, ενσυνειδητότητα, κ.ά.)
Τokyo 2020 Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, που πραγματοποιήθηκαν φέτος, συμμετείχαν οι απόφοιτοί μας, Άντρη Ελευθερίου και Απόστολος Παρέλης, και οι φοιτήτριες μας, Μαριλένα Μακρή και Νατάσα Λάππα.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΑΙΧΜΗΣ

Στο Πανεπιστήμιο προσφέρονται σήμερα πέραν των 80 αναγνωρισμένων προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε να δίνονται τα καλύτερα εφόδια για την απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι μοναδικά στην Κύπρο, παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες εξειδίκευσης που δίνουν στους απόφοιτους συγκριτικό πλεονέκτημα στο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο προφέρει και εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Μέσα από μια διαδικασία συνεχούς ανανέωσης, τα προγράμματα εμπλουτίζονται με νέα μαθήματα, ώστε οι απόφοιτοι να βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο των εξελίξεων.

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο, καινοτόμο εκπαιδευτικό πλαίσιο για την προσφορά ποιοτικών εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών με βάση διεθνή πρότυπα. Βρίσκεται ανάμεσα στα λίγα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη στα οποία έχει απονεμηθεί το Excellence Label for Associates in Quality από το European Association of Distance Teaching Universities – EADTU, μια διάκριση που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σήμερα παρέχονται 14 αναγνωρισμένα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η Πολυτεχνική Σχολή, μια από τις μεγαλύτερες και πρωτοπόρες Πολυτεχνικές Σχολές, προσφέρει προγράμματα σπουδών στους βασικούς τομείς της Μηχανικής, πενταετές δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς αιχμής. Όλα τα προγράμματα της Σχολής είναι αναγνωρισμένα από το ΕΤΕΚ. Επιπρόσθετα, λειτουργεί με επιτυχία η «Ακαδημία Ναυτικής Τεχνολογίας Κύπρου» του Πανεπιστημίου Frederick.
Στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών προσφέρονται προγράμματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες στον χώρο της εκπαίδευσης. Παρέχονται επίσης προγράμματα στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ψυχολογία
Στη Σχολή Νομικής και Διοίκησης λειτουργεί το πρώτο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, το οποίο ηγείται του τομέα στην Κύπρο, καθώς και το πρόγραμμα Νομικής, που παρέχει δυνατότητα εμβάθυνσης σε διάφορες μορφές Δικαίου. Επιπρόσθετα, προσφέρονται το πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά.

Η Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών επίσης πρωτοστατεί έχοντας στο ενεργητικό της πέραν των 150 βραβείων και διακρίσεων, ενώ παρέχει το πρώτο πρόγραμμα Δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Πρόκειται για τη Σχολή με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και της επικοινωνίας στην Κύπρο. Τέλος, η Σχολή Επιστημών Υγείας δημιούργησε το πρώτο Τμήμα Φαρμακευτικής στην Κύπρο, με σύγχρονα εργαστήρια και έμπειρο προσωπικό, ενώ λειτουργεί και πρόγραμμα Νοσηλευτικής, το οποίο είναι επαγγελματικά αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Με στρατηγική επένδυση στη γνώση, εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, δέσμευση στη συνεχή βελτίωση, και ολοένα και περισσότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά επιτεύγματα και διακρίσεις, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) αποτελεί πλέον ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

Τον Ιούνιο 2021, με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης Πανεπιστημίων του διεθνή οργανισμού «QS Stars University Rankings», το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση, 5 αστέρια για τη συνολική τους απόδοση (overall performance) ως επίσης και πέντε αστέρια στους τομείς της Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, και Φοιτητικές Υπηρεσίες-Στήριξη Φοιτητών, ενώ 5 αστέρια έχει λάβει και το πρόγραμμα Ιατρικής, γεγονός που κατατάσσει τη συγκεκριμένη σχολή ανάμεσα στις κορυφαίες Ιατρικές Σχολές διεθνώς.

Η αναγνώριση από την QS Stars University Rankings ήρθε μερικούς μήνες μετά την ανακοίνωση του Times Higher Education Impact Rankings 2021 το οποίο κατέταξε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα 201+ καλύτερα πανεπιστήμια στο κόσμο στον τομέα της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, υποδομών, πρακτικες απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης και δράσεις για κλιματική αλλαγή.

Το EUC είναι μέλος της Gallileo Global Education, ο μεγαλύτερος Ευρωπαϊκός οργανισμός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέτοχος του οποίου είναι το Γαλλικό κράτος, με 45 ακαδημαϊκά ιδρύματα, με περισσότερες από 85 πανεπιστημιουπόλεις σε 13 χώρες με πάνω από 120.000 φοιτητές.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚH ΣΧΟΛH

Η Ιατρική Σχολή, με ακαδημαϊκό προσωπικό που περιλαμβάνει επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, ανάμεσα τους και κατόχους βραβείων Νόμπελ, καθώς και με την πρόσφατη διαπίστευση μέσω της διαδικασίας του World Federation of Medical Education (WFME), εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση του πτυχίου ανοίγοντας πόρτες για συνέχιση της κλινικής άσκησης για ειδικότητα ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των αποφοίτων Ιατρικής. Η Σχολή προσφέρει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών στη διδασκαλία και στη εκμάθηση. Αυτές περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική άσκηση, διαδραστική διδασκαλία (problem-team-task-based learning), σεμινάρια κλινικών δεξιοτήτων, εικονική́ (virtual) μάθηση και κλινική́ εκπαίδευση από το 1ο έτος σπουδών με ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου, καθώς και καλοκαιρινά προγράμματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της εφαρμογής των θεωριών, και αναπτύσσοντας περαιτέρω τα επαγγελματικά προσόντα των φοιτητών και τις κλινικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚHΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το μοναδικό πτυχίο Οδοντιατρικής στην Κύπρο προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, όπως Ανατομίας, Προσομοίωσης Εικονικής Οδοντιατρικής, Προσομοιωτών Στόματος και Ψηφιακής Οδοντιατρικής, ενώ η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στην εξειδικευμένη Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική που λειτουργεί στην πανεπιστημιούπολη του EUC, στοχεύοντας στην άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τη πρακτική άσκηση. Πρόκειται για ένα 5ετούς φοίτησης πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται στα αγγλικά, ενώ αναγνωρίζεται διεθνώς και οι απόφοιτοι του μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του General Dental Practitioner σε περισσότερες από 32 Ευρωπαϊκές χώρες.

ΤΟ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΜHΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩHΣ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Επιστημών Υγείας, προσφέροντας συνολικά 23 προγράμματα σπουδών, ενώ 11 από αυτά κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία όπως Βιολογικές Επιστήμες, Φαρμακευτική, Βιοïατρικές Επιστήμες, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Διατροφή – Διαιτολογία, Ακτινοδιαγνωστική / Ακτινοθεραπεία

Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής

Το Τμήμα προσφέρει πτυχία στους τομείς τις Πληροφορικής, Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολογικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής, αναγνωρισμένα από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), και πλήρως ενημερωμένα με βάση τις διεθνείς οδηγίες των επαγγελματικών φορέων Ένωσης Υπολογιστικών Μηχανημάτων (ACM) και Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE).

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΝΟΜΙΚH ΣΧΟΛH

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο, προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής Κυπριακού Δικαίου και Πρόγραμμα Νομικής Ελληνικού Δικαίου, πτυχία που έχουν αναγνωριστεί επίσημα από την Νομική Υπηρεσία και οι απόφοιτοι εγγράφονται στα μητρώα ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων της Κύπρου και της Ελλάδας. Επιπρόσθετα προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Ποινικό, Διεθνές Εμπορικό και Δημόσιο Δίκαιο με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

ΣΧΟΛH ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓHΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μια δυναμική Σχολή με τρία τμήματα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών στην εκπαίδευση, μουσική, γραφικές τέχνες και ψυχολογία. Η Σχολή εποπτεύει το Κέντρο Κ.Ε.ΨΥ.ΠΑ (Εφαρμοσμένη Ψυχολογία και Προσωπική Ανάπτυξη) στο τρίπτυχο Πρόληψη-Αξιολόγηση-Θεραπεία και προσφέρει τις υπηρεσίες στην κοινότητα του Πανεπιστήμιου.

Σύμπραξη με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το μεταπτυχιακό στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Η αυξημένη ζήτηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οδήγησε και στην ανάπτυξη μιας σημαντικής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για μια διαπανεπιστημιακή σύμπραξη με την οποία ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών επί ενός προγράμματος που δημιουργεί προστιθέμενη ακαδημαϊκή αξία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου «ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση», το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα. Η πρακτική άσκηση τόσο σε Ελλάδα όσο και Κύπρο προσφέρεται μέσα από το μάθημα Σχολική Εμπειρία (24 ECTS/600 ώρες).

ΠΡΩΤΟ BUSINESS SCHOOL

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι το 1ο Business School στην Κύπρο, με τα προγράμματα της Σχολής να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη των οικονομικών επιστήμων. Σημειώνεται πως απόφοιτοι του Πτυχίου Λογιστικής απαλλάσσονται 12 από τα 13 μαθήματα του ICEAW (ACA) και έως 9 από τα 13 του ACCA. Η τοποθέτηση φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης συνδέει τους μελλοντικούς αποφοίτους με την αγορά εργασίας και κτίζει σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η πρόσφατη συνεργασία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων με το Cambridge Center for Alternative Finance, συμβάλλει στην ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανταποκρινόμενη στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πλέον την εναλλακτική επιλογή σπουδών. Μέσα από ηλεκτρονικές εργαλειοθήκες, online βιβλία και σχεδιαγράμματα αλλά και ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης βοηθά τον φοιτητή ώστε να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησής του, κάνοντας αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου του. Προσφέρει συνολικά 25 προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ποικίλα επιστημονικά πεδία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και καινοτόμα Μεταπτυχιακά στην Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου (Cybersecurity), Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου και Ιατρική Εκπαίδευση.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελείται από δυναμικές και πρωτοπόρες στον τομέα τους σχολές με υψηλά καταρτισμένο και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.

 • Ιατρική Σχολή
 • Σχολή Νομικής
 • Σχολή Θετικών Επιστημών
 • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επένδυση στη Γνώση

Με στρατηγική επένδυση στη γνώση, εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, δέσμευση στη συνεχή βελτίωση,
και ολοένα και περισσότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά επιτεύγματα και διακρίσεις, το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) αποτελεί πλέον ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

RATED FOR EXCELLENCE - A FIVE STARS INSTITUTION

Τον Ιούνιο 2021, με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης Πανεπιστημίων του διεθνή οργανισμού «QS Stars University Rankings», το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση, πέντε Αστέρια για τη συνολική τους απόδοση (overall performance) ως επίσης και πέντε Αστέρια στους τομείς της Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, και Φοιτητικές Υπηρεσίες-Στήριξη Φοιτητών, ενώ πέντε Αστέρια έχει λάβει και το πρόγραμμα Ιατρικής, γεγονός που κατατάσσει τη συγκεκριμένη σχολή ανάμεσα στις κορυφαίες Ιατρικές Σχολές διεθνώς.

Η αναγνώριση από την QS Stars University Rankings ήρθε μερικούς μήνες μετά την αξιολόγηση του Times Higher Education Impact Rankings 2021 το οποίο κατέταξε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα 201+ καλύτερα πανεπιστήμια στο κόσμο στον τομέα της Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Υποδομών, Πρακτικές Απασχόλησης και Οικονομικής Ανάπτυξης και Δράσεις για Κλιματική Αλλαγή.

Το EUC είναι μέλος της Gallileo Global Education, που είναι ο μεγαλύτερος Ευρωπαϊκός οργανισμός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέτοχος του οποίου είναι το Γαλλικό κράτος, με 45 ακαδημαϊκά ιδρύματα, με περισσότερες από 85 πανεπιστημιουπόλεις σε 13 χώρες με πάνω από 120.000 φοιτητές.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚH ΣΧΟΛH

Η Ιατρική Σχολή, με ακαδημαϊκό προσωπικό που περιλαμβάνει επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, ανάμεσα τους και κατόχους βραβείων Νόμπελ, καθώς και με την πρόσφατη διαπίστευση μέσω της διαδικασίας του World Federation of Medical Education (WFME), εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση του πτυχίου ανοίγοντας πόρτες για συνέχιση της κλινικής άσκησης για ειδικότητα ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των αποφοίτων Ιατρικής. Η Σχολή προσφέρει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών στη διδασκαλία και στη εκμάθηση. Αυτές περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική άσκηση, διαδραστική διδασκαλία (problem-team-taskbased learning), σεμινάρια κλινικών δεξιοτήτων, εικονική (virtual) μάθηση και κλινική εκπαίδευση από το 1ο έτος σπουδών με ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου, καθώς και καλοκαιρινά προγράμματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η Ιατρική Σχολή προσελκύει φοιτητές από χώρες όπως η Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ρωσσία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισραήλ.

Το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο με την υψηλότερη διάκριση πέντε
Αστέρια στο πρόγραμμα της Ιατρικής (QS Stars University Ratings 2021)

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚHΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το μοναδικό πτυχίο Οδοντιατρικής στην Κύπρο προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, όπως Ανατομίας, Προσομοίωσης Εικονικής Οδοντιατρικής, Προσομοιωτών Στόματος και Ψηφιακής Οδοντιατρικής, ενώ η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στην εξειδικευμένη Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική που λειτουργεί στην πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στοχεύοντας στην άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τη πρακτική άσκηση. Πρόκειται για ένα 5ετούς φοίτησης πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται στα αγγλικά, ενώ αναγνωρίζεται διεθνώς και οι απόφοιτοι του μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του General Dental Practitioner σε περισσότερες από 32 Ευρωπαϊκές χώρες.

ΤΟ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΜHΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩHΣ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Επιστημών Υγείας, προσφέροντας συνολικά 23 προγράμματα σπουδών, ενώ 11 από αυτά κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία όπως Βιολογικές Επιστήμες, Φαρμακευτική, Βιοïατρικές Επιστήμες, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Διατροφή – Διαιτολογία, Ακτινοδιαγνωστική / Ακτινοθεραπεία

Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής

Το Τμήμα προσφέρει πτυχία στους τομείς τις Πληροφορικής, Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολογικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής, αναγνωρισμένα από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), και πλήρως ενημερωμένα με βάση τις διεθνείς οδηγίες των επαγγελματικών φορέων Ένωσης Υπολογιστικών Μηχανημάτων (ACM) και Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE).

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΝΟΜΙΚH ΣΧΟΛH

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο, προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής Κυπριακού Δικαίου και Πρόγραμμα Νομικής Ελληνικού Δικαίου, πτυχία που έχουν αναγνωριστεί επίσημα από την Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα μητρώα ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων της Κύπρου και της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Ποινικό, Διεθνές Εμπορικό και Δημόσιο Δίκαιο με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ “CAMBRIDGE”

Τα προγράμματα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη των οικονομικών επιστήμων. Σημειώνεται πως απόφοιτοι του Πτυχίου Λογιστικής απαλλάσσονται 12 από τα 15 μαθήματα του ICEAW και έως 9 από τα 13 του ACCA. Η τοποθέτηση φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης συνδέει τους μελλοντικούς αποφοίτους με την αγορά εργασίας και κτίζει σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. H Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Cambridge Centre for Alternative Finance που εδρεύει στο Cambridge Judge Business School υπέγραψαν συμφωνία ερευνητικής συνεργασίας για την επιτάχυνση της τεχνολογικής χρηματοοικονομικής καινοτομίας.

ΣΧΟΛH ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓHΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Σχολή αποτελείται από τρία τμήματα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών στην εκπαίδευση, μουσική, γραφικές τέχνες και
ψυχολογία. Η Σχολή εποπτεύει το Κέντρο Κ.Ε.ΨΥ.ΠΑ (Εφαρμοσμένη Ψυχολογία και Προσωπική Ανάπτυξη) στο τρίπτυχο ΠρόληψηΑξιολόγηση-Θεραπεία και προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κοινότητα του Πανεπιστήμιου.

Σύμπραξη με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το μεταπτυχιακό στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Η αυξημένη ζήτηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οδήγησε και στην ανάπτυξη μιας σημαντικής
συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρόκειται για μια διαπανεπιστημιακή σύμπραξη με την οποία ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών
οργανισμών επί ενός προγράμματος που δημιουργεί προστιθέμενη ακαδημαϊκή αξία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου «ΜΑ
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση», το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα.
Η πρακτική άσκηση τόσο σε Ελλάδα όσο και Κύπρο προσφέρεται μέσα από το μάθημα Σχολική Εμπειρία (24 ECTS/600 ώρες).

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανταποκρινόμενη στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πλέον την εναλλακτική επιλογή σπουδών. Μέσα από ηλεκτρονικές εργαλειοθήκες, online βιβλία και σχεδιαγράμματα αλλά και ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης βοηθά τον φοιτητή ώστε να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησής του, κάνοντας αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου του.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση πέντε Αστέρια
(rated excellent) στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από το διεθνή οργανισμό
QS Top Universities (QS Stars University Ratings 2021)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελείται από δυναμικές και πρωτοπόρες στον τομέα τους σχολές με υψηλά καταρτισμένο και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.

 • Ιατρική Σχολή
 • Σχολή Νομικής
 • Σχολή Θετικών Επιστημών
 • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφο

Παράγοντας κοινωνικής συνοχής, ακαδημαϊκής αριστείας, διεθνοποίησης και αναπτυξιακής προοπτικής Προγράμματα σπουδών σε κλάδους που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Την ακαδημαϊκή ταυτότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου συνθέτουν πέντε Σχολές (Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής, Νομική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών), οι οποίες θεραπεύουν τα γνωστικά τους πεδία μέσω 10 Τμημάτων προσφέροντας 45 Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης.

Τα δεδομένα που αλλάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την πανδημία της Covid-19

Ο τρόπος υλοποίησης της συμβατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής ακαδημαϊκής γνώσης σε on line μορφή είναι ένα τοπίο υπό συνεχή διαμόρφωση με άγνωστη ακόμα τελική κατάληξη. Γεγονός είναι ότι στην προσπάθεια ανταπόκρισης στα ζητήματα, τα οποία έθεσε η πανδημία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εισήχθησαν και δοκιμάστηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης, αλλά και αξιολόγησης της φοιτητικής επίδοσης σε online μορφή, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απαραίτητη διαφάνεια, δίκαιη κρίση και πλήρη επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε επιπέδου Προγράμματος Σπουδών. Το Πανεπιστήμιό μας, προς επίτευξη των στόχων αυτών, έχει ήδη υιοθετήσει και ενσωματώσει στα Προγράμματα Σπουδών του, τις βέλτιστες διεθνώς ποιοτικές εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως τεχνολογίες προσομοίωσης, real life scenarios, την διαφοροποίηση των μέσων και του τρόπου συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών /τριών και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επενδύει συνεχώς σε νέα καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία προσανατολισμένα στην παροχή εφαρμοσμένης γνώσης αιχμής και στη συμβατική μορφή εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται προσωρινά σε on line μορφή με αυξημένη διάδραση με τους φοιτητές μας.

Οι στόχοι του Πανεπιστημίου και οι προκλήσεις στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, εμπνεόμενο από το όραμα του Ιδρυτή και πρώτου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του, αείμνηστου Μιχαλάκη Γ. Λεπτού και υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Γεωργίου Μ. Λεπτού, στηρίζει την πορεία του σε έξι διαχρονικούς πυλώνες σταθερότητας, ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και διεθνούς αναγνώρισης με γνώμονα την προσιτή αριστεία, την ακαδημαϊκή αρτιότητα και την ευθύνη και ευαισθησία για την φοιτητική του κοινότητα.

 • Ενίσχυση της έρευνας και παραγωγή νέας γνώσης μέσω της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα ως ισότιμοι συνομιλητές με την διεθνή επιστημονική κοινότητα, μέσα από διεθνείς συνεργασίες, με σημαντικούς επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς και συνεισφέροντας στον επιστημονικό διάλογο διεθνώς.
 • Διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών και της φοιτητικής κοινότητας με την αγορά εργασίας με ανταπόκριση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και το νέο γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των παγκοσμίων αγορών.
 • Πρωτοπορία στην αιχμή της γνώσης με τα υφιστάμενα, αλλά και νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, στις νέες προκλήσεις, στις νέες τεχνολογίες με ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και συνεργειών με σημαντικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού
 • Διαδρομή και λειτουργία με κοινωνική ευαισθησία και υψηλό αίσθημα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.
 • Συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη, ως ηθική δέσμευση και υποχρέωση του Πανεπιστημίου στην επαρχία της Πάφου και προσφορά του συνόλου των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του για την βιώσιμη και αειφόρα τοπική ανάπτυξη.
 • Προσοχή και αίσθημα ευθύνης προς την φοιτητική μας κοινότητα με αυξημένο ενδιαφέρον προς τους αποφοίτους μας.

Περαιτέρω, οι πολλαπλές προκλήσεις, στις οποίες κληθήκαμε να ανταποκριθούμε κατά την διάρκεια του περασμένου ακαδημαϊκού έτους, συνέθεσαν για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις ένα περιβάλλον δημιουργικών ευκαιριών, ανάπτυξης ανθεκτικότητας και αποτελεσματικών μηχανισμών λήψης αποφάσεων για άμεση προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα λειτουργίας. Επιγραμματικά, μπορούμε να κατατάξουμε τις προτεραιότητες για τα επόμενα έτη σε τέσσερις επιχειρησιακούς άξονες στήριξης και ανάπτυξης, ως αναγκαιότητα και εφαρμογή δρομολογούμενων αλλαγών:

 • Περαιτέρω διεθνοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου παράλληλα με την προσφορά ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών με βέλτιστους διεθνείς δείκτες ποιότητας.
 • Αύξηση και βέλτιστη αξιοποίηση των ιδιωτικών πόρων με παράλληλη μόχλευση και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για επένδυση στην πρωτογενή ακαδημαϊκή έρευνα, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και στην ενίσχυση των υποδομών μας.
 • Έμφαση στην παροχή καινοτόμου γνώσης μέσω της δημιουργίας Προγραμμάτων Σπουδών αιχμής γνώσης στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία της οικονομίας της γνώσης με πλήρη διασύνδεση και αναφορά στα νέα εργασιακά δεδομένα.
 • Αναμόρφωση του επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας του Πανεπιστημίου με πλήρη ενσωμάτωση και επέκταση των τεχνολογικών καινοτομιών στην παροχή υπηρεσιών και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 Save as PDF